Bemanning

Det finns många fördelar med att hyra in personal från oss på Svensk Personalförsörjning. Vi levererar alltid rätt person direkt. Du kan använda dig av våra tjänster vid ordinarie personals frånvaro på grund av sjukdom, semester, ledighet eller vid arbets- och produktionsstoppar. Vi har decenniers erfarenhet av att matcha kunders bemanningsbehov – såväl stora som små företag. Vi erbjuder våra kunder rätt lösning för att effektivisera samtidigt som vi snabbt kan täcka ditt behov av kompetenta medarbetare. Hyr du personal av oss får du tillgång till rutinerade, välkvalificerade medarbetare under exakt de dagar, veckor eller månader som är aktuella. Du betalar oss ett fast tim-, vecko- eller månadsarvode. När du hyr personal tar du inga risker. Du betalar bara för den tid som vår medarbetare har arbetat hos dig och slipper tänka på arbetsgivaravgifter, semester- och sjukersättningar.